Betadine

Připravil: Pavel Košulič

Eventy, Grafika, HomePage, On-line, Sociální sítě, Tisk

Klient: Egis

Produkt: Betadine

Realizace: 2016-2017

Spolupracovníci:

Lucie Horčicová

Petr Budil CRS agency

Petr Budil

Michal Tejmar CRS agency

Michal Tejmar

Petr Hynek

Gabriela Šulcová, CRS agency

Gabriela Šulcová

Magdalena Kořínková CRS agency

Magdalena Kořínková