Jitka Machalická

Malá, ale velmi inspirativní spolupráce s klientkou, která původně prohlašovala, že „není moc on-line“.

Spolupráce byla z jedné třetiny konzultační, ze dvou třetin realizační. Společně jsme naplánovaly jednotlivé propagační etapy, přiřadily jim priority a začaly pracovat na jejich naplňování.

Logo a fotografie jsou z dílny kutnohorského grafika, který připravoval i logo objektu Palace Kutná hora.

My jsme pro Jitku připravili jednoduchý, příjemný a dobře ovladatelný web, na kterém si může všechno upravit sama – včetně struktury stránek, menu, umístění prvků. Za půl hodiny si bez problémů poradila s přidáním nových produktů, fotografií a doplňkových textů. Z připravených textů vznikl jednoduchý leták pro hotelovou recepci.

Reakce zákazníků i obchodních partnerů jsou více než pozitivní.

V současné době připravujeme malou výkonnostní kampaň, zacílenou na její hlavní klientské skupiny v okolí Kutné Hory. Výroba a nastavení kampaně proběhne v režii našich konzultantů, udržovat a doplňovat si ji chce klientka sama.